Start / Nationella informationsmängder 2022-05-23

Nationella informationsmängder


Namn Version Status Format
Hälsotillstånd
Diagnos (Hälso- och sjukvård) 1.0Utkast
Funktionstillstånd ICF (Hälso- och sjukvård) 1.0Under arbete
Förekomst av implantat (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Förekomst av transplantat (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Överkänslighetstillstånd (Hälso- och sjukvård) 1.0UtkastFHIR-profil (exempel)
Levnadsvanor
Nikotinbruk (Hälso- och sjukvård) 1.0Under arbete
Mätvärden
Andningsfrekvens (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Blodtryck (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Hjärtfrekvens (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Kroppslängd (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Kroppstemperatur (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Kroppsvikt (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Medvetandegrad (Hälso- och sjukvård) 1.0Utkast
Pulsfrekvens (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Syremättnad (Hälso- och sjukvård) 1.0Utkast
Organisation
Organisation (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Person
Annan person (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Hälso- och sjukvårdspersonal (Hälso- och sjukvård) 2.0Utkast
Patient (Hälso- och sjukvård) 1.1Reviderad
Resurs
Implantat (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Läkemedelsprodukt (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradFHIR-profil (exempel)
openEHR (exempel)
Medicinteknisk produkt (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Resurs (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Substans (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradFHIR-profil (exempel)
Transplantat (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Vårdbegäran
Remiss (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Vårdåtagande
Vårdåtagande (Hälso- och sjukvård) 1.0Under arbete
Åtgärd
Avlägsnande av implantat (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Avlägsnande av transplantat (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Insättning av implantat (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Insättning av transplantat (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Kirurgisk åtgärd (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Åtgärd (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradFHIR-profil (exempel)
openEHR (exempel)
Överkänslighetsutredning (Hälso- och sjukvård) 1.0UtkastFHIR-profil (exempel)
Övrigt
Kommunikationssätt (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Kroppsstruktur (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Sysselsättning (Hälso- och sjukvård) 1.0Under arbete
Namn Version Status Format
Aktualisering
Aktualisering (Socialtjänst) 1.0Under arbete
Bedömningsinstrument
Bedömningsinstrument (Socialtjänst) 1.0Under arbete
Behov
Behov (Socialtjänst) 1.0Under arbete
Beslut
Beslut (Socialtjänst) 1.0Under arbete
Funktionstillstånd
Funktionstillstånd (Socialtjänst) 1.0Under arbete
Handling
Handling (Socialtjänst) 1.0Under arbete
Individuellt inriktad insats
Individuellt inriktad insats (Socialtjänst) 1.0Under arbete
Kommunikation
Kommunikation (Socialtjänst) 1.0Under arbete
Målstillstånd
Måltillstånd (Socialtjänst) 1.0Under arbete
Organisation
Organisation (Socialtjänst) 1.0Utkast
Person
Annan person (Socialtjänst) 1.0Under arbete
Brukare (Socialtjänst) 1.0Utkast
Socialtjänstpersonal (Socialtjänst) 1.0Utkast
Åtgärd
Åtgärd (Socialtjänst) 1.0Utkast
Övrigt
Kommunikationssätt (Socialtjänst) 1.0Under arbete