Start / Uppmärksamhetsinformation

Uppmärksamhetsinformation

Socialstyrelsen har tagit fram en informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation. Specifikationen innehåller en nationellt överenskommen beskrivning av uppmärksamhetsinformation. Den aktuella versionen 5.1 publicerades 29 juni 2022. Informationsspecifikationen i sin helhet finns publicerad i pdf-format här: Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

Informationen är strukturerad utifrån nationell informationsstruktur och nationella informationsmängder, och är uttryckt med enhetliga termer och tillhörande koder från den svenska versionen av Snomed CT samt klassifikationen ICD-10-SE. Den ska kunna implementeras i system och verksamheter där dessa informationsmängder kan bidra till ökad patientsäkerhet.

Nedan publiceras modeller i ett digitalt och ”klickbart” format.

Namn Version
Begreppsmodell uppmärksamhetsinformation 5.1
Begreppsmodell uppmärksamhetsinformation 5.0
Informationsmodell uppmärksamhetsinformation 5.0