Start / Kodverk
 

Kodverk som används i nationell informationsstruktur


Det går att klicka i kolumnen "Attribut i NI" för att komma till attributet i NI med beskrivning.
Genom att klicka i kolumnen "Länkar till urval" visas urvalet i Snomed Internationals refset-verktyg. Refset-verktyget fungerar inte med Internet Explorer. Använd t.ex. Google Chrome istället.
Läs mer om Snomed CT här.
Attribut i NI Länkar till urval Kodverk
Aktivitet.status urval aktivitetsstatus Snomed CT
Observation.status urval observationsstatus Snomed CT
Person.kön urval administrativt kön Snomed CT
Person.civilstånd urval för civilstånd Snomed CT
Annan person.typ urval för person med relation till vård- och omsorgstagare Snomed CT
Observation.allvarlighetsgrader urval allvarlighetsgrad Snomed CT
Deltagande.typ urval deltagandetyper hälso- och sjukvård Snomed CT
Deltagande.typ urval deltagandetyper socialtjänst Snomed CT