Start / Läkemedel

Enhetlig begreppsanvändning inom läkemedelsområdet

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att under 2018 till 2021 utreda hur termer och begrepp med koppling till ordination och förskrivning av läkemedel ska kunna hanteras och tolkas likartat oberoende av aktör eller system. Arbetet har innefattat att ta fram och kvalitetssäkra definitioner i termbanken, att ta fram en begreppsmodell utifrån nationell informationsstruktur och att ta fram kodverk för administreringssätt och dosenhet som urval ur Snomed CT. Nedan finns begreppsmodell version 3.0 som tagits fram i uppdraget 2021.

När begrepp i den tillämpade begreppsmodellen motsvarar begrepp i Socialstyrelsens termbank används termer och definitioner från termbanken i begreppsmodellen. De begrepp i begreppsmodellen som inte motsvarar begrepp i termbanken har fått en egen benämning och beskrivning. Ibland ges även förtydliganden och ytterligare exempel avseende en termbanksdefinition.

Begreppsutredningarna av ordination och behandling respektive lagerberedning och extemporeberedning som har gjorts i uppdraget 2021 har lett till förslag på revidering av termbanken. Dessa förslag är ej inkluderade i begreppsmodell version 3.0.

Namn Version
Begreppsmodell läkemedel 3.0