Nationell informations­struktur (NI)

Här får du mer information om NI, vidareutvecklingen av referensmodellerna och framtagna Nationella informationsmängder. I menyn ovan klickar du på den rubrik som du vill veta mer om. NI-förvaltningen vidareutvecklar och publicerar utredda begreppsområden två gånger per år. Detta skapar möjlighet för dig att påverka innehållet genom att lämna synpunkter och ställa frågor.

Den nationella informationsstrukturen, kallad NI, är ett ramverk med referensmodeller som används som utgångspunkt för att utveckla en strukturerad dokumentation kring patienter och brukare. NI innefattar process-, begrepps- och informationsmodeller.

Med NI som utgångspunkt kan verksamheterna inom vård och omsorg gå från en dokumentbaserad till en informationsbaserad dokumentation. Information som skapas i vård- och omsorgsprocessen, kring en enskild individ, ska bara behöva dokumenteras en gång, för att sedan kunna återanvändas och utbytas i olika syften utan att mening och sammanhang går förlorat. Informationen ska vara möjlig att hitta och ta del av, i sin rätta kontext, för den som är behörig att ta del av den.

Socialstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar NI sedan 2010. Sedan 2016 ingår uppdraget i Socialstyrelsens instruktion, som en del av uppgifterna som rör statlig styrning med kunskap. Det innebär en ökad stabilitet och långsiktighet i arbetet, som också är en viktig del i Vision e-hälsa 2025.
Läs mer...

Nyheter

2020-06-17 - Koncept för NIMar
2020-06-01 - 2020:2 är publicerad
2019-12-02 - 2020:1 är publicerad
2019-05-29 - 2019:2 är publicerad
Läs mer »

Kodverk

Kodverk som är terminologibundna i NI
Läs mer »

Använda NI

Stöd för användning av Nationell informationsstruktur
Läs mer »

Juridik

Dokumentationskrav och rapporteringskrav
Läs mer »