Vidareutveckling av Nationell informationsstruktur

För att bidra till en mer hållbar och skalbar digitalisering över tid så anser Socialstyrelsen att det är angeläget att fortsätta arbetet med den nationella informationsstrukturen. Socialstyrelsen står, likt hälso- och sjukvården och socialtjänsten, i ett annat läge än när uppdraget initialt kom till myndigheten 2007. En vidareutveckling av NI är helt nödvändig för att möta behoven som finns idag. Myndighetens ambition är att Socialstyrelsen ska fortsätta fungera som en tydlig nationell aktör med ett tydligt ansvar för semantisk interoperabilitet på nationell nivå.

Läs mer om vårt arbete på vår nya sida Nationell informationsstruktur