Nationell informations­struktur (NI)

Här får du mer information om NI, vidareutvecklingen av referensmodellerna och framtagna Nationella informationsmängder. I menyn ovan klickar du på den rubrik som du vill veta mer om. NI-förvaltningen vidareutvecklar och publicerar utredda begreppsområden två gånger per år. Detta skapar möjlighet för dig att påverka innehållet genom att lämna synpunkter och ställa frågor.

Nyheter

2019-12-02 - 2020:1 är publicerad
2019-05-29 - 2019:2 är publicerad
Läs mer »

Introduktion

Introduktion till Nationell informationsstruktur
Läs mer »

Referens­modeller

Modeller
Interaktiva modeller
Läs mer »

Stöd

Stöd för användning av Nationell informationsstruktur
Läs mer »

Kodverk

Kodverk som är terminologibundna i NI
Läs mer »

Informations­mängder

Nationella informationsmängder
Utkast på nationella informationsmängder
Läs mer »

Uppdrag

Våra nationella uppdrag
Läs mer »

Juridik

Den juridiska processen
Läs mer »

Tillämpningar

Nationella informationsstruktur - Tillämpade modeller
Nationella tillämpningar
Läs mer »