Start / Nationella informationsmängder / Resurs (Hälso- och sjukvård)

NIM - Resurs (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Resurs
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord resurs


Beskrivning

Används för att beskriva något som kan tas i anspråk för eller krävs inom hälso- och sjukvård. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter, hjälpmedel, läkemedel eller organ.


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Resurs (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser


: Resursegenskap
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1angivelse av egenskaper som en resurs kan ha, som inte kan utläsas från resursattributet typ
värdeANY1angivelse av värdet för den typ av egenskap som anges i attributet typ

: Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1angivelse av identitetsbeteckning på en viss verklig instans av resurs
produkt-idCD_CV0..1angivelse av identitetsbeteckning för viss produkt
gruppidentitetII0..*angivelse av identitetsbeteckning för en grupp av resurser
typCD_CV0..1kod från << 272181003 | klinisk utrustning och/eller kliniska hjälpmedel | eller << 105590001 | substans | eller NPL-ID
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den typ av resurs som avses. Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs
mängdANY0..1angivelse av den kvantitativa omfattning som en resurs harKodverk

Resurs (Hälso- och sjukvård).typ
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 272181003 | klinisk utrustning och/eller kliniska hjälpmedel | eller << 105590001 | substans | eller NPL-IDRefererade NIM:ar