Start / Nationella informationsmängder / Annan person (Hälso- och sjukvård)

NIM - Annan person (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Annan-person
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord person, annan person


Beskrivning

används för att beskriva person som på något sätt är relaterad till patienten men som inte är hälso- och sjukvårdspersonal


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Annan person (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser: Person
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
förnamnST0..*angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn
efternamnST0..1angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn
elektroniskAdressTEL0..*angivelse av elektronisk adressinformation

: Annan person
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från urval 60041000052102 | person med relation till vård- och omsorgstagare |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av annan person om det ej framgår av attributet typKodverk

Urval 60041000052102 person med relation till vård- och omsorgstagare
Snomed CT-id Begrepp
59991000052106anhörig
60091000052109målsägande
60121000052105förmyndare
59981000052109närstående
60081000052107god man
60101000052104vårdnadshavare
60111000052102förvaltareRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - Kommunikationssätt (Hälso- och sjukvård)används för att beskriva information om en persons sätt att kommunicera med sin omgivning