Start / Nationella informationsmängder / Annan person (Socialtjänst)

NIM - Annan person (Socialtjänst)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-Annan-person
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Socialtjänst
Nyckelord person, annan person


Beskrivning

används för att beskriva person som kan vara relaterad till brukare men som inte är socialtjänstpersonal


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Annan person (Socialtjänst)


Beskrivning av informationsklasser: Person
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
förnamnST0..*angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn
efternamnST0..1angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn
elektroniskAdressTEL0..*angivelse av elektronisk adressinformation

: Annan person
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från exempelvis urval 60041000052102 | person med relation till vård- och omsorgstagare |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av annan person om det ej framgår av attributet typKodverk

Urval 60041000052102 person med relation till vård- och omsorgstagare
Snomed CT-id Begrepp
59991000052106anhörig
60091000052109målsägande
60121000052105förmyndare
59981000052109närstående
60081000052107god man
60101000052104vårdnadshavare
60111000052102förvaltareRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - Kommunikationssätt (Socialtjänst)används för att beskriva information om en persons sätt att kommunicera med sin omgivning