Start / Nationella informationsmängder / Aktualisering (Socialtjänst)

NIM - Aktualisering (Socialtjänst)



Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-aktualisering
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Socialtjänst
Nyckelord aktualisering


Beskrivning

används för att beskriva information om uppgifter för aktualisering


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Aktualisering (Socialtjänst)


Beskrivning av informationsklasser


: Person
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
person-idII0..1personidentitet angiven med OID för personnummer eller samordningsnummer samt personens identitetsbeteckning
förnamnST0..*angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn
efternamnST0..1angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn
mellannamnST0..1angivelse av mellannamn, som är ett namn som kan bäras för att visa gemenskap med en förälder eller en make som bär detta namn som efternamn
tilltalsnamnsmarkeringINT0..1angivelse av tilltalsnamnsmarkering, som används för att markera vilket av de angivna förnamnen som är personens tilltalsnamn
sekretessmarkeringBL_NONNULL0..1angivelse av sekretessmarkering enligt Skatteverket
skyddad folkbokföringBL_NONNULL0..1angivelse av skyddad folkbokföring enligt Skatteverket
adressAD0..*angivelse av utdelningsadress för en person
elektroniskAdressTEL0..*angivelse av elektronisk adressinformation som en person har

: Aktualisering
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV1Kod för det sätt på vilket aktualisering har skett (anmälan, ansökan, information på annat sätt)
metodCD_CV0..1Kod för hur uppgifterna som låg till grund för aktualiseringen har lämnats till nämnden muntligt, skriftligt
tidpunktTS1Angivelse av tidpunkt då information som låg till grund för aktualiseringen kom till socialnämndens kännedom