Start / Nationella informationsmängder / Organisation (Socialtjänst)

NIM - Organisation (Socialtjänst)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-Organisation
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Socialtjänst
Nyckelord organisation


Beskrivning

används för att beskriva organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom socialtjänst


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Organisation (Socialtjänst)


Beskrivning av informationsklasser


: Organisation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1angivelse av identitetsbeteckning för organisation exempelvis organisationsnummer
typCD_CV0..1kod för vilken typ av organisation som avses
namnST0..1angivelse av organisationens namn
adressAD0..*angivelse av utdelningsadress för en organisation
elektroniskAdressTEL0..*angivelse av elektronisk adressinformation till organisation