Start / Nationella informationsmängder / Kommunikation (Socialtjänst)

NIM - Kommunikation (Socialtjänst)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-kommunikation
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Socialtjänst
Nyckelord kommunikation


Beskrivning

beskriver sätt att kommunicera och när, exempelvis informera


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Kommunikation (Socialtjänst)


Beskrivning av informationsklasser


Kommunicera : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod för att beskriva kommunicering exempelvis att informera
beskrivningST0..1textuell beskrivning av kommunicering som inte kan beskrivas med attributet kod
metodCD_CV0..1metod som används för kommunicering exempelvis muntligt, skriftligt
statusCD_CV1kod för aktivitetens status som anger om en aktivitet exempelvis är planerad eller utförd
tidIVL0..1angivelse av vilken tid en aktivitet utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras