Start / Nationella informationsmängder / Brukare (Socialtjänst)

NIM - Brukare (Socialtjänst)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-brukare
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Socialtjänst
Nyckelord person, brukare


Beskrivning

används för att beskriva person som erhåller eller varit föremål för utredning inom socialtjänst


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Brukare (Socialtjänst)


Beskrivning av informationsklasser: Brukare
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1brukarrelaterad identifikationskod

: Person
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
person-idII0..1personidentitet angiven med OID för personnummer eller samordningsnummer samt personens identitetsbeteckning
förnamnST0..*angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn
efternamnST0..1angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn
mellannamnST0..1angivelse av mellannamn, som är ett namn som kan bäras för att visa gemenskap med en förälder eller en make som bär detta namn som efternamn
tilltalsnamnsmarkeringINT0..1angivelse av tilltalsnamnsmarkering, som används för att markera vilket av de angivna förnamnen som är personens tilltalsnamn
könCD_CV0..159771000052109 | urval administrativt kön |
födelsedatumTS_DATE_FULL0..1angivelse av vilket datum personen är född
sekretessmarkeringBL_NONNULL0..1angivelse av sekretessmarkering enligt Skatteverket
skyddad folkbokföringBL_NONNULL0..1angivelse av skyddad folkbokföring enligt Skatteverket
civilståndCD_CV0..1angivelse av personens civilstånd
adressAD0..*angivelse av utdelningsadress för en person
elektroniskAdressTEL0..*angivelse av elektronisk adressinformation som en person harKodverkRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - Kommunikationssätt (Socialtjänst)används för att beskriva information om en persons sätt att kommunicera med sin omgivning