Start / Nationell informationsstruktur NI 2022:1 / Processmodell Vård och omsorg, enkel

Processmodell - Vård och omsorg, enkel


Vård och omsorg, enkel NI - Initiera vård och omsorg NI - Utreda NI - Avgöra NI - Genomföra NI - Följa upp

NamnInBeskrivningUt
Initiera vård och omsorg
Vård- och omsorgsinitieringAktivitet som startar den individanpassade processen genom att en vård- och omsorgstagare kontaktar eller blir kontaktad av hälso- och sjukvård eller socialtjänst.Alternativ:
Tillstånd (inom vård och omsorg) samt beslut att starta utredning
Tillstånd (inom vård och omsorg) samt beslut att inte starta utredning, processen avslutas
Utreda
Tillstånd (inom vård och omsorg)
Aktiviteter där vård- och omsorgspersonal startar och genomför en utredning. Resultat av utredning
Avgöra
Resultat av utredningAktiviteter där vård- och omsorgspersonal avgör vilka åtgärder eller insatser som är lämpliga att genomföra för att förändra individens tillstånd och uppnå ett måltillstånd.Alternativ:
Beslut om att åtgärda eller bevilja insatser
Beslut att inte åtgärda eller bevilja insatser, processen avslutas
Genomföra
Beslut om att åtgärda eller bevilja insatserAktiviteter där beslutade åtgärder eller beviljade insatser planeras och genomförs.Resultat av genomförda åtgärder eller insatser gentemot ett givet måltillstånd
Följa upp
Resultat av genomförda åtgärder eller beviljade insatser gentemot ett givet måltillståndAktiviteter där vård- och omsorgspersonal genomför en uppföljning av hela processens resultat gentemot ett givet måltillstånd. Bedömd effekt av genomförda åtgärder eller insatser