Start / Nationella informationsmängder / Socialtjänstpersonal (Socialtjänst)

NIM - Socialtjänstpersonal (Socialtjänst)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-Socialtjänstpersonal
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Socialtjänst
Nyckelord person, socialtjänstpersonal


Beskrivning

används för att beskriva person eller personer som i sitt yrke utför socialtjänst på uppdrag av en organisation


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Socialtjänstpersonal (Socialtjänst)


Beskrivning av informationsklasser: Person
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
förnamnST0..*angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn
efternamnST0..1angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn

: Socialtjänstpersonal
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1personal-id
befattningCD_CV|ST0..1kod eller textbeskrivning för den befattning en socialtjänstpersonal har i ett vistt uppdrag i en organisation inom socialtjänst