Start / Nationella informationsmängder / Åtgärd (Socialtjänst)

NIM - Åtgärd (Socialtjänst)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-åtgärd
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Socialtjänst
Nyckelord åtgärd


Beskrivning

används för att beskriva vidtagna åtgärder


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Åtgärd (Socialtjänst)


Beskrivning av informationsklasser


Åtgärd : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från kodverk för åtgärder
statusCD_CV1kod från 56421000052109 | urval aktivitetsstatus |
metodCD_CV0..1kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av åtgärd som avses
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den åtgärd som avses avses
tidIVL0..1starttid, sluttidKodverk

Exempel kodverk för åtgärder
Kodsystem Begrepp
Snomed CT<< 71388002 | åtgärd |
KVÅ1.2.752.116.1.3.2.3.4 - Koder, kodtexter för Klassifikation av vårdåtgärder(KVÅ)
KMÅ1.2.752.116.1.3.2.3.5 - Koder, kodtexter för Klassifikation av medicinska åtgärder(KMÅ)
KKÅ1.2.752.116.1.3.2.3.6 - Koder, kodtexter för Klassifikation av kirurgiska åtgärder(KKÅ)
KSI1.2.752.116.1.3.2.3.8 - Koder, kodtexter för Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter(KSI)
Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planeradRefererade NIM:ar