Start / Nationella informationsmängder / Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part (Hälso- och sjukvård)

NIM - Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Vårdbegäran-för-egen-räkning-eller-från-tredje-part
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord vårdbegäran, vårdbegäran för egen räkning, vårdbegäran från tredje part


Beskrivning

används för att beskriva vårdbegäran från patient, företrädare för patient eller tredje part


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser


: Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
dokumentationstidpunktTS1tidpunkt då vårdbegäran dokumenterats
tidpunktTS1tidpunkt då en vårdbegäran framställs
orsakST0..1patientens orsak till att söka vård
prioritetCD_CV0..1kod för prioritet sätts vid bedömning av vårdbegäran
orsakskodCD_CV0..1kod för patientens kontaktorsak

: Vårdbegäranstatus
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV1kod från urval vårdbegäranstatus
tidpunktTS1angivelse av den tidpunkt vid vilken status uppnåttsKodverk

Urval vårdbegäranstatus
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbeteMottagen
Vidare arbeteBedömd
Vidare arbeteVidareskickadRefererade NIM:ar