Start / Nationella informationsmängder / Vårdåtagande (Hälso- och sjukvård)

NIM - Vårdåtagande (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Vårdåtagande
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord vårdåtagande


BeskrivningVidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Vårdåtagande (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasserBeslut avseende vårdåtagande : Beslut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
motiveringST0..1motivering till beslut
tidpunktTS0..1Tidpunkt då vårdenhet beslutar att avsluta vårdåtagande