Start / Nationella informationsmängder / Sysselsättning (Hälso- och sjukvård)

NIM - Sysselsättning (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Sysselsättning
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord övrigt, sysselsättning, sysselsättningsgrad


Beskrivning

används för att beskriva sysselsättning och grad av sysselsättning


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Sysselsättning (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser


Sysselsättningsgrad : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1xxxxx | sysselsättningsgrad |
värdeREAL1numeriskt värde mellan 0 och 1 som anger grad av sysselsättning
statusCD_CV1kod från 56431000052106 | urval observationsstatus |
tidTS|IVL(TS)0..1tidpunkt/tidsintervall då sysselsättningsgraden gäller

Sysselsättning : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1160476009 | personliga och sociala förhållanden |
värdeCD_CV1 | studerande |
700149001 | föräldraledig |
106541005 | arbetare |
224381005 | söker jobb |
statusCD_CV1kod från 56431000052106 | urval observationsstatus |
beskrivningST0..1kompletterande textuell beskrivning av patientens sysselsättning
tidTS|IVL(TS)0..1tidsperiod då patienten har angiven sysselsättning
kommentarST0..1kommentar till patientens sysselsättningKodverk

Sysselsättningsgrad.typ
Kodsystem Uttryck
Snomed CT xxxxx | sysselsättningsgrad |

Urval observationsstatus
Snomed CT-id Begrepp
410515003observerad förekomst
410518001mål
410519009i riskzon för

Urval observationsstatus
Snomed CT-id Begrepp
410515003observerad förekomst
410518001mål
410519009i riskzon förRefererade NIM:ar