NIM - OrganisationMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Organisation
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:2
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-06-16
Publicerad 2021-06-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord organisation, vårdgivare, vårdenhet


Beskrivning

NIM organisation används för att beskriva organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom hälso- och sjukvård


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter. Att utreda kring de behov som har lyfts för nationellt urval/kodverk kring verksamheter. Status: ska/är påbörjad.


Informationsmodell

NIM - Organisation


Beskrivning av informationsklasser


: Organisation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1angivelse av identitetsbeteckning för organisationen
typCD_CV0..1kod för vilken typ av organisation som avses
namnST0..1angivelse av organisationens namn
adressAD0..*angivelse av utdelningsadress för en organisation
elektroniskAdressTEL0..*angivelse av elektronisk adressinformation till organisation