Start / Nationella informationsmängder / Medicinteknisk produkt

NIM - Medicinteknisk produktMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Medicinteknisk-produkt
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:2
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-06-16
Publicerad 2021-06-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord resurs, medicinteknisk produkt


Beskrivning

NIM medicinteknisk produkt används för att beskriva produkter som används inom hälso- och sjukvården eller av patienter själva


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter. Att utreda kring det "medicintekniska området genomgår för närvarande en omfattande förändringsprocess i och med att den gamla lagstiftningen med europeiska direktiv och Läkemedelsverkets föreskrifter ersätts successivt med europeiska förordningar" (ref LM). Status: ska/är påbörjad.


Informationsmodell

NIM - Medicinteknisk produkt


Beskrivning av informationsklasser


Modellnummer : Resursegenskap
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1typ av resursegenskap (modellnummer)
värdeANY1modellnummer

Produktnamn : Resursegenskap
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1typ av resursegenskap (produktnamn)
värdeANY1produktnamn

Tillverkare : Resursegenskap
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1typ av resursegenskap (tillverkare av medicinteknisk produkt)
värdeANY1tillverkarens namn

Medicinteknisk produkt : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1angivelse av identitetsbeteckning på en viss verklig instans av medicinteknisk produkt
produkt-idCD_CV0..1angivelse av identitetsbeteckning för medicinteknisk produkt
gruppidentitetII0..*angivelse av identitetsbeteckning för en grupp av medicintekniska produkter
typCD_CV0..1kod från << 272181003 | klinisk utrustning och/eller kliniska hjälpmedel |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av typ av medicintekniska produkt som avses. Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs
mängdANY0..1angivelse av den kvantitativa omfattning som en medicinteknisk produkt harKodverk

Medicinteknisk produkt.typ
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 272181003 | klinisk utrustning och/eller kliniska hjälpmedel |Refererade NIM:ar