Start / Nationella informationsmängder / Medicinteknisk produkt (Hälso- och sjukvård)

NIM - Medicinteknisk produkt (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Medicinteknisk-produkt
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord resurs, medicinteknisk produkt


Beskrivning

används för att beskriva produkter som används inom hälso- och sjukvården eller av patienter själva


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Medicinteknisk produkt (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser


Modellnummer : Resursegenskap
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1typ av resursegenskap (modellnummer)
värdeANY1modellnummer

Produktnamn : Resursegenskap
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1typ av resursegenskap (produktnamn)
värdeANY1produktnamn

Tillverkare : Resursegenskap
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1typ av resursegenskap (tillverkare av medicinteknisk produkt)
värdeANY1tillverkarens namn

Medicinteknisk produkt : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1angivelse av identitetsbeteckning på en viss verklig instans av medicinteknisk produkt
produkt-idCD_CV0..1angivelse av identitetsbeteckning för medicinteknisk produkt
gruppidentitetII0..*angivelse av identitetsbeteckning för en grupp av medicintekniska produkter
typCD_CV0..1kod från << 272181003 | klinisk utrustning och/eller kliniska hjälpmedel |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av typ av medicintekniska produkt som avses. Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs
mängdANY0..1angivelse av den kvantitativa omfattning som en medicinteknisk produkt harKodverk

Medicinteknisk produkt.typ
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 272181003 | klinisk utrustning och/eller kliniska hjälpmedel |Refererade NIM:ar