Start / Nationella informationsmängder / Kroppsstruktur (Hälso- och sjukvård)

NIM - Kroppsstruktur (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Kroppsstruktur
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord övrigt, kroppsstruktur, lateralitet


Beskrivning

används för att beskriva kroppens anatomiska delar


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Kroppsstruktur (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser


: Kroppsstruktur
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från << 442083009 | anatomisk eller förvärvad kroppsstruktur |
lateralitetCD_CV0..1kod från | urval lateralitet |
preciseringCD_CV0..*kod från << 106233006 | topografisk modifierare |Kodverk

Kroppsstruktur (Hälso- och sjukvård).kod
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 442083009 | anatomisk eller förvärvad kroppsstruktur |

Urval lateralitet
Snomed CT-id Begrepp
7771000vänster
24028007höger
51440002höger och vänster

Kroppsstruktur (Hälso- och sjukvård).precisering
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 106233006 | topografisk modifierare |Refererade NIM:ar