Start / Nationella informationsmängder / Kommunikationssätt (Hälso- och sjukvård)

NIM - Kommunikationssätt (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Kommunikationssätt
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord övrigt, person, kommunikationssätt


Beskrivning

används för att beskriva information om en persons sätt att kommunicera med sin omgivning


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Kommunikationssätt (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser


: Kommunikationssätt
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodST0..1kod från ISO 639-3, teckenspråk eller alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
föredragetBL_NONNULL0..1angivelse av om detta kommunikationssätt är det av individen föredragna i det specifika sammanhanget
beskrivningCD_CV0..1textuell beskrivning av individens sätt att kommunicera