NIM - ImplantatMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Implantat
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:2
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-06-16
Publicerad 2021-06-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord resurs, implantat


Beskrivning

NIM implantat används för att beskriva implantat, dvs. något som har opererats in i kroppen i diagnostiskt, terapeutiskt eller experimentellt syfte


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Implantat


Beskrivning av informationsklasser


Modellnummer : Resursegenskap
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1typ av resursegenskap (modellnummer)
värdeANY1modellnummer

Produktnamn : Resursegenskap
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1typ av resursegenskap (produktnamn)
värdeANY1produktnamn

Tillverkare : Resursegenskap
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1typ av resursegenskap (tillverkare av implantat)
värdeANY1tillverkarens namn


Implantat : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1angivelse av identitetsbeteckning på en viss verklig instans av implantat
produkt-idCD_CV0..1angivelse av identitetsbeteckning för implantat
gruppidentitetII0..*angivelse av identitetsbeteckning för en grupp av implantat
typCD_CV0..1 | implantat |
| Implantable cardiac pacemaker (physical object) |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av typ av implantat som avses. Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs