Start / Nationella informationsmängder / Hälsotillstånd (Hälso- och sjukvård)

NIM - Hälsotillstånd (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Hälsotillstånd
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord hälsotillstånd


Beskrivning

Används för att beskriva tillstånd av hälsa som en patient befinner sig i. Exempel på hälsotillstånd kan vara allergier, symtom eller diagnoser.


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Hälsotillstånd (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasserHälsotillstånd : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från OID 1.2.752.116.1.1.3: ICF eller OID 1.2.752.116.2.1.1: Snomed CT-SE
värdeANY1kod från OID 1.2.752.116.1.1.1: ICD-10-SE, OID 1.2.752.116.2.1.1: Snomed CT-SE eller icke kodat värde
skalaCD_CV0..1den mätskala som värdet är uppmätt på i de fall då detta inte uttrycks i attributet typ eller värde
statusCD_CV1kod från 56431000052106 | urval observationsstatus |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den observation som avses
tidTS|IVL(TS)0..1tidpunkt/tidsintervall då hälsotillstånd bedömts föreligga
negationBL_NONNULL0..1flagga som negerar betydelsen av observationen
allvarlighetsgradCD_CV0..1kod från 59781000052106 | urval allvarlighetsgrad |
kommentarST0..1angivelse av kommentar till observation
visshetsgradCD_CV0..1kod för grad av visshetKodverk

Urval observationsstatus
Snomed CT-id Begrepp
410515003observerad förekomst
410518001mål
410519009i riskzon för

Urval allvarlighetsgrad
Snomed CT-id Begrepp
59031000052109besvärande
59021000052107skadlig
442452003livshotandeRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - Kroppsstruktur (Hälso- och sjukvård)används för att beskriva kroppens anatomiska delar