Start / Nationella informationsmängder / Hälso- och sjukvårdspersonal (Hälso- och sjukvård)

NIM - Hälso- och sjukvårdspersonal (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Hälso-och-sjukvårdspersonal
Version 2.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord person, hälso- och sjukvårdspersonal


Beskrivning

används för att beskriva person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Hälso- och sjukvårdspersonal (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser: Person
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
förnamnST0..*angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.
efternamnST0..1angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.

: Hälso- och sjukvårdspersonal
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1personal-id
befattningCD_CV|ST1kod eller text för den befattning en hälso- och sjukvårdspersonal har i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård
legitimationCD_CV0..*kod från 1.2.752.116.1.3.6 sosnyk eller 67031000052107 |urval legitimerade yrken|
specialistkompetensCD_CV0..* | urval specialistyrken läkare |
68661000052109 | urval specialiseringstjänstgöring läkare |
67051000052103 | urval specialistyrken sjuksköterska |
67071000052109 | urval specialistyrken tandläkare |
funktionCD_CV0..*kod för den funktion eller uppgift som arbetsgivaren tilldelar hälso- och sjukvårdspersonal utöver sin befattningKodverk

Urval legitimerade yrken
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbeteRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - Organisation (Hälso- och sjukvård)används för att beskriva organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom hälso- och sjukvård