NIM - Annan personMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Annan person
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:2
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-06-16
Publicerad 2021-06-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord person, annan person


Beskrivning

NIM annan person används för att beskriva person som på något sätt är relaterad till patienten men som inte är hälso- och sjukvårdspersonal


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter. Att utreda kring annan persons relation till patienten som behöver specificeras, (exempel är syster och morfar). Status: ska/är påbörjad.


Informationsmodell

NIM - Annan person


Beskrivning av informationsklasser: Person
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
förnamnST0..*angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn
efternamnST0..1angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn
elektroniskAdressTEL0..*angivelse av elektronisk adressinformation

: Annan person
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..160041000052102 | person med relation till vård- och omsorgstagare |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av annan person om det ej framgår av attributet typKodverk

Annan person.typ
Kodsystem Uttryck
Snomed CT 60041000052102 | person med relation till vård- och omsorgstagare |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - KommunikationssättNIM kommunikationssätt används för att beskriva information om en persons sätt att kommunicera med sin omgivning