Start / Nationella informationsmängder / Åtgärd (Hälso- och sjukvård)

NIM - Åtgärd (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Åtgärd
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord åtgärd


Beskrivning

Används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Åtgärd (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasserÅtgärd : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från kodverk för åtgärder
statusCD_CV1kod från 56421000052109 | urval aktivitetsstatus |
tidIVL0..1starttid, sluttid
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den aktivitet som avses
hastighetANY0..1angivelse av hastighet för en viss aktivitet
kommentarST0..1angivelse av kommentar till aktivitet
metodCD_CV0..1kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses
syfteCD_CV0..*kod från << 363675004 | avsikt |
kroppsställningCD_CV0..1kod från urval kroppsställningKodverk

Exempel kodverk för åtgärder
Kodsystem Begrepp
Snomed CT<< 71388002 | åtgärd |
KVÅ1.2.752.116.1.3.2.3.4 - Koder, kodtexter för Klassifikation av vårdåtgärder(KVÅ)
KMÅ1.2.752.116.1.3.2.3.5 - Koder, kodtexter för Klassifikation av medicinska åtgärder(KMÅ)
KKÅ1.2.752.116.1.3.2.3.6 - Koder, kodtexter för Klassifikation av kirurgiska åtgärder(KKÅ)
KSI1.2.752.116.1.3.2.3.8 - Koder, kodtexter för Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter(KSI)
Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Åtgärd.syfte
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 363675004 | avsikt |

Urval kroppsställning
Snomed CT-id Begrepp
10904000upprättstående ställning
102538003liggande kroppsställning
33586001sittställningRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - Kroppsstruktur (Hälso- och sjukvård)används för att beskriva kroppens anatomiska delar