Nationella informationsmängder
0.1 - draft

Nationella informationsmängder - Local Development build (v0.1). See the Directory of published versions

Artifacts Summary

This page provides a list of the FHIR artifacts defined as part of this implementation guide.

Structures: Logical Models

These define data models that represent the domain covered by this implementation guide in more business-friendly terms than the underlying FHIR resources.

NIM - Åtgärd

NIM åtgärd används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.

Structures: Resource Profiles

These define constraints on FHIR resources for systems conforming to this implementation guide

Överkänslighetstillstånd

NIM överkänslighetstillstånd används för att beskriva observationen överkänslighetstillstånd.

Bildanalys
Överkänslighetsutredning

NIM för överkänslighetsutredning används för att beskriva aktiviteten överkänslighetsutredning för bedömning av allergisjukdom.

Överkänslighetsutredningsbegäran
AllergyLabTestResult
Överkänslighetssymptom
ÅtgärdVerksamhetsstöd

.

EliminationTest
EliminationTestResult
Bildresurs
ImmunologiskSubstans

NIM immunologisk substans används för att beskriva allergener.

Tumörvolym

Makroskopisk tumörvolym

Läkemedelsprodukt

NIM läkemedelsprodukt används för att beskriva läkemedelsprodukter som ordineras och hanteras inom hälso- och sjukvård.

ÅtgärdFörfattningskrav

Minimal information som motsvarar författninskrav (notera att fälten INTE motsvarar de faktiska författningskraven).

Åtgärd

NIM åtgärd används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.

ProvocationTest
ProvocationTestResult
Stråldos
Strålterapi

Genomförande av strålterapi

Strålterapibegäran
PrickTest
PrickTestResultat
Substans

NIM substans används för att beskriva aktiva kemiska beståndsdelar av allergener, medel, ämnen, kemikalier, läkemedel och material.

Tumör med lokalisation

Tumör med lokalisation

NLLMedication

PLACEHOLDER This resource is used to represent a medicinal product or medical consumables, identified by an npl package id (sv: npl pack id) or product number (sv: varunummer).

Structures: Extension Definitions

These define constraints on FHIR data types for systems conforming to this implementation guide

Datum
Kroppsställning
Angivelse av hastighet för en viss aktivitet
Stråldos
Verifieringsstatus
NPL-id
Name of the medication product

Terminology: Value Sets

These define sets of codes used by systems conforming to this implementation guide

ImmunologiskSubstans.
koder från SNOMED << 106181007 immunologisk substans
Överkänslighetsbekräftelse.
NPU

Exempel på tillåtna koder för laboratorieanalyser för överkänslighet.

AllergySymptomCodes
Åtgärdskodverk KVÅ.

Samtliga koder från KVÅ.

Plusmetod värden.
KropsställningUrval.

Tillåtna koder för kropsställning.

Avsiktskodverk.

Tillåtna koder för avsikt.

Åtgärdskodverk.

Exempel på tillåtna koder för åtgärder.

Strålterapisyfte.

Syften för strålterapi.

Strålterapityp.

Typer av strålterapi.

Substanser.
koder från SNOMED << 105590001 substans

Terminology: Code Systems

These define new code systems used by systems conforming to this implementation guide

Plusmetod värden.

Terminology: Concept Maps

These define transformations to convert between codes by systems conforming with this implementation guide

NIM AllergyIntolerance verificationStatus

Mapping of…

NIM Procedure status

Mapping of…