Nationella informationsmängder
0.1 - draft

Nationella informationsmängder - Local Development build (v0.1). See the Directory of published versions

Home

Nationella informationsmängder (FHIR)

Socialstyrelsen utvecklar nationella informationsmängder (NIM:ar) som bidrar till att skapa en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation kring patienter och brukare. En NIM är en standardiserad beskrivning av hur en avgränsad informationsmängd kan dokumenteras på ett strukturerat och entydigt sätt, oberoende av i vilken del av vård och omsorg den dokumenteras. Exempel på information som kan struktureras enhetligt med en NIM, är information om kroppslängd eller tobaksbruk.

Hälso- och sjukvård

Namn Status
   
Hälsotillstånd  
Överkänslighetstillstånd Draft
   
Resurs  
Läkemedelsprodukt Draft
Substans Draft
   
Åtgärd  
Åtgärd Draft
Strålterapi Draft
Överkänslighetsutredning Draft
   
Specialiserad åtgärd  
Åtgärd - Författningskrav Draft
Åtgärd verksamhetsstöd Draft