Start / Nationella tillämpningar

Nationella tillämpningar

En uppsättning tillämpade modeller av nationellt intresse med tillhörande beskrivningar avseende ett visst verksamhetsområde.
En nationell tillämpning kan bestå av begreppsmodeller och terminologibundna tillämpade informationsmodeller, processmodeller samt beskrivningar.


Relationer mellan modeller

Ett exempel är modellerna för uppmärksamhetsinformation (se Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation 2019) som visar ett samlat informationsbehov kring det som avviker från det man normalt kan förvänta sig och som påverkar handläggningen av vård och omsorg.

Nationella tillämpningar
OBS! Dessa är ej klickbara.