NIM - SubstansMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Substans
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:2
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-06-16
Publicerad 2021-06-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord resurs, substans, agens


Beskrivning

NIM substans används för att beskriva aktiva kemiska beståndsdelar av allergener, medel, ämnen, kemikalier, läkemedel och material


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Substans


Beskrivning av informationsklasser: Resursegenskap
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1angivelse av egenskaper som en resurs kan ha, som inte kan utläsas från resursattributet typ
värdeANY1angivelse av värdet för den typ av egenskap som anges i attributet typ

Substans : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från << 105590001 | substans |
beskrivningST0..1textuell beskrivning den resurs som avses, används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävsKodverk

Substans.typ
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 105590001 | substans |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - ResursNIM resurs används för att beskriva något som kan tas i anspråk för eller krävs inom hälso- och sjukvård. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter, hjälpmedel, läkemedel eller organ.