NIM - Kroppsvikt



Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Kroppsvikt
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:2
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-06-16
Publicerad 2021-06-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord mätvärden, kroppsvikt, kroppsviktsmätning


Beskrivning

NIM kroppsvikt används för att beskriva mätning och resultat av patients kroppsvikt


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Kroppsvikt


Beskrivning av informationsklasser





Kroppsviktsmätning : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..139857003 | vägning av patient |
statusCD_CV156421000052109 | urval aktivitetsstatus |
metodCD_CV0..1kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses
beskrivningST0..1kompletterande textuell beskrivning av den aktivitet som avses
tidTS|IVL(TS)|QSET(TS)0..1angivelse av vilken tid en aktivitet utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras
kommentarST0..1angivelse av kommentar till aktivitet
syfteCD_CV0..*kod från << 363675004 | avsikt |
kroppsställningCD_CV0..1kod från | urval kroppsställning |

Kroppsvikt : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..127113001 | kroppsvikt |
värdePQ1mätetalet uttryckt i måttenheten kg (kod: kg) med 0-2 decimaler, exempelvis 5,83 kg
statusCD_CV156431000052106 | urval observationsstatus |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den observation som avses
tidTS0..1tidpunkt då kroppsvikt uppmätts
kommentarST0..1angivelse av kommentar till observation



Kodverk

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Kroppsviktsmätning.syfte
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 363675004 | avsikt |

Urval kroppsställning
Snomed CT-id Begrepp
10904000upprättstående ställning
102538003liggande kroppsställning
33586001sittställning

Urval observationsstatus
Snomed CT-id Begrepp
410515003observerad förekomst
410518001mål
410519009i riskzon för



Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - HälsotillståndNIM hälsotillstånd används för att beskriva tillstånd av hälsa som en patient befinner sig i. Exempel på hälsotillstånd kan vara allergier, symtom eller diagnoser.
NIM - ÅtgärdNIM åtgärd används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.
NIM - KroppsstrukturNIM kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar