Start / Nationell informationsstruktur / Processmodell Vård och omsorg

Processmodel - Vård och omsorg

Processmodell - Vård och omsorg NI - Avgöra NI - Följa upp NI - Genomföra NI - Initiera vård och omsorg NI - Utreda

Processteg Värde in Beskrivning Värde ut
Initiera vård och omsorg Vård- och omsorgsinitiering Aktivitet som startar den individanpassade processen genom att en vård- och omsorgstagare kontaktar eller blir kontaktad av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Alternativ: Tillstånd (inom vård och omsorg) samt beslut att starta utredning Tillstånd (inom vård och omsorg) samt beslut att inte starta utredning, processen avslutas
Utreda Tillstånd (inom vård och omsorg) Aktiviteter där vård- och omsorgspersonal startar och genomför en utredning. Resultat av utredning
Avgöra Resultat av utredning Aktiviteter där vård- och omsorgspersonal avgör vilka åtgärder eller insatser som är lämpliga att genomföra för att förändra individens tillstånd och uppnå ett måltillstånd. Alternativ: Beslut om att åtgärda eller bevilja insatser Beslut att inte åtgärda eller bevilja insatser, processen avslutas
Genomföra Beslut om att åtgärda eller bevilja insatser Aktiviteter där beslutade åtgärder eller beviljade insatser planeras och genomförs. Resultat av genomförda åtgärder eller insatser gentemot ett givet måltillstånd
Följa upp Resultat av genomförda åtgärder eller beviljade insatser gentemot ett givet måltillstånd Aktiviteter där vård- och omsorgspersonal genomför en uppföljning av hela processens resultat gentemot ett givet måltillstånd. Bedömd effekt av genomförda åtgärder eller insatser