Start / Nationell informationsstruktur / Processmodell Vård och omsorg

Processmodel - Vård och omsorg

Processmodell - Vård och omsorg NI - Avgöra NI - Följa upp NI - Genomföra NI - Initiera vård och omsorg NI - Utreda

NamnInUt
AvgöraResultat av utredningAlternativ: Beslut om att åtgärda eller bevilja insatser Beslut att inte åtgärda eller bevilja insatser, processen avslutas
Följa uppResultat av genomförda åtgärder eller beviljade insatser gentemot ett givet måltillståndBedömd effekt av genomförda åtgärder eller insatser
GenomföraBeslut om att åtgärda eller bevilja insatserResultat av genomförda åtgärder eller insatser gentemot ett givet måltillstånd
Initiera vård och omsorgVård- och omsorgsinitieringAlternativ: Tillstånd (inom vård och omsorg) samt beslut att starta utredning Tillstånd (inom vård och omsorg) samt beslut att inte starta utredning, processen avslutas
UtredaTillstånd (inom vård och omsorg) Resultat av utredning