Start / Nationell informationsstruktur / Processmodell Socialtjänst

Processmodel - Socialtjänst

Processmodell - Socialtjänst NI - Aktualisera NI - Besluta NI - Följa upp NI - Genomföra uppdrag NI - Utforma uppdrag NI - Utreda

NamnInUt
AktualiseraAlternativ: Ansökan om bistånd Begäran om LSS-insats Anmälan Information på annat sätt För ansökan om bistånd eller begäran om LSS-insats: Aktualiserad ansökan eller begäran För anmälan eller information på annat sätt: Beslut om att inleda utredning Beslut om att inte inleda utredning och avslut
BeslutaBeslutsunderlagBeslut
Följa uppResultat av genomfört uppdragResultat av genomförd uppföljning
Genomföra uppdragBeskrivning av uppdragResultat av genomfört uppdrag
Utforma uppdragBeslutBeskrivning av uppdrag
UtredaAlternativ: Aktualiserad ansökan eller begäran Beslut om att inleda utredning Beslutsunderlag