Start / Nationell informationsstruktur / Processmodell Vård och omsorg

Processmodel - Vård och omsorg

Processmodell - Vård och omsorg

NamnInUt
Initiera vård och omsorgVård- och omsorgsinitieringAlternativ: Tillstånd (inom vård och omsorg) samt beslut att starta utredning Tillstånd (inom vård och omsorg) samt beslut att inte starta utredning, processen avslutas
UtredaTillstånd (inom vård och omsorg) Resultat av utredning
AvgöraResultat av utredningAlternativ: Beslut om att åtgärda eller bevilja insatser Beslut att inte åtgärda eller bevilja insatser, processen avslutas
GenomföraBeslut om att åtgärda eller bevilja insatserResultat av genomförda åtgärder eller insatser gentemot ett givet måltillstånd
Följa uppResultat av genomförda åtgärder eller beviljade insatser gentemot ett givet måltillståndBedömd effekt av genomförda åtgärder eller insatser