Start / Nationell informationsstruktur / Processmodell Hälso- och sjukvård

Processmodel - Hälso- och sjukvård

Processmodell - Hälso- och sjukvård

NamnInUt
Ta emot vårdbegäran för egen räkningVårdbegäran för egen räkning med patientens kontaktorsakKontaktorsak
Bedöma behov av utredningKontaktorsakAlternativ: Avgörande för att utreda hälsotillstånd samt vald metodik Inget behov av att utreda föreligger och processen avslutas
UtredaBehov av att utreda hälsotillstånd samt vald metodikAlternativ Utrett hälsotillstånd Behov av ytterligare utredning för att fastställa patientens hälsotillstånd (upprepa "Utreda")
Bedöma behov av åtgärderUtrett hälsotillståndAlternativ: Avgörande för att förändra ett visst hälsotillstånd samt vald metodik för att uppnå måltillstånd Inget behov att åtgärda föreligger och processen avslutas
ÅtgärdaBehov av att förändra visst hälsotillstånd för att uppnå måltillstånd samt vald metodikAlternativ: Resultat av genomförda åtgärder
Följa uppResultat av genomförda åtgärder Alternativ: Bedömd och beskriven effekt av åtgärder gentemot måltillstånd Måltillstånd uppnås inte och behov av ytterligare utredningar föreligger (återgå till "bedöma behov av utredning") Måltillstånd uppnås inte och behov av ytterligare åtgärder föreligger (återgå till "bedöma behov av åtgärder")