Start / Nationella informationsmängder / Transplantat (Hälso- och sjukvård)

NIM - Transplantat (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Transplantat
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord resurs, transplantat


Beskrivning

används för att beskriva transplantat, dvs. operativt överförd levande vävnad


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Transplantat (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasserTransplantat : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1id-beteckning för tranplantat
typCD_CV0..1kod från << 24486003 | transplantat |Kodverk

Transplantat.typ
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 24486003 | transplantat |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - Resurs (Hälso- och sjukvård)Används för att beskriva något som kan tas i anspråk för eller krävs inom hälso- och sjukvård. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter, hjälpmedel, läkemedel eller organ.