NIM - TransplantatMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Transplantat
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2020-12-18
Publicerad 2020-12-18
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord resurs, transplantat


Beskrivning

NIM transplantat används för att beskriva transplantat, dvs. operativt överförd levande vävnad


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Transplantat


Beskrivning av informationsklasser


Transplantat : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1id-beteckning för tranplantat
typCD_CV0..1kod från << 24486003 | transplantat |


Kodverk

Transplantat.typ
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 24486003 | transplantat |