Start / Nationella informationsmängder / Syremättnad (Hälso- och sjukvård)

NIM - Syremättnad (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Syremättnad
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord mätvärden, syremättnad, vitalparameter


Beskrivning

används för att beskriva syremättnad i blod.


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Syremättnad (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser


Syremättnadsmätning : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1104847001 | mätning av syremättnad |
statusCD_CV156421000052109 | urval aktivitetsstatus |
metodCD_CV0..1kod för metod
beskrivningST0..1kompletterande textuell beskrivning av syremättnadsmätning
tidTS|IVL(TS)|QSET(TS)0..1angivelse av vilken tid syremättnadsmätning utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras
kommentarST0..1angivelse av kommentar till syremättnadsmätning
kroppsställningCD_CV0..1kod från | urval kroppsställning |

Syremättnad : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1103228002 | hemoglobinets syremättnad |
värdePQ1mätetalet angivet i procent syremättnad i blod utan decimal
statusCD_CV156431000052106 | urval observationsstatus |
tidTS0..1tidpunkt då syremättnad observerats
kommentarST0..1angivelse av kommentar till observationKodverk

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Urval kroppsställning
Snomed CT-id Begrepp
10904000upprättstående ställning
102538003liggande kroppsställning
33586001sittställning

Urval observationsstatus
Snomed CT-id Begrepp
410515003observerad förekomst
410518001mål
410519009i riskzon förRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - HälsotillståndNIM hälsotillstånd används för att beskriva tillstånd av hälsa som en patient befinner sig i. Exempel på hälsotillstånd kan vara allergier, symtom eller diagnoser.
NIM - ÅtgärdNIM åtgärd används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.
NIM - KroppsstrukturNIM kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar
NIM - Medicinteknisk produkt (Hälso- och sjukvård)används för att beskriva produkter som används inom hälso- och sjukvården eller av patienter själva