NIM - SubstansMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Substans
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2020-12-18
Publicerad 2020-12-18
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord resurs, substans, agens


Beskrivning

NIM substans används för att beskriva aktiva kemiska beståndsdelar av allergener, medel, ämnen, kemikalier, läkemedel och material


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Substans


Beskrivning av informationsklasser


: Resursegenskap
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1angivelse av egenskaper som en resurs kan ha, som inte kan utläsas från resursattributet typ
värdeANY1angivelse av värdet för den typ av egenskap som anges i attributet typ
Substans : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från << 105590001 | substans |
beskrivningST0..1textuell beskrivning den resurs som avses, används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs


Kodverk

Substans.typ
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 105590001 | substans |