NIM - RemissMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Remiss
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:2
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-06-16
Publicerad 2021-06-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord vårdbegäran, remiss


Beskrivning

NIM remiss används för att beskriva vårdbegäran som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av medicinskt ansvar för en patient


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter. Att utreda behov som har lyfts kring önskad/begärd tjänst, nationella tjänstekontrakt samt strukturering av orsak/frågeställning. Arbete är påbörjat tillsammans med SKR angående kodverk.


Informationsmodell

NIM - Remiss


Beskrivning av informationsklasser: Vårdbegäranstatus
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV1kod från urval remisstatus
tidpunktTS1angivelse av den tidpunkt vid vilken status uppnåtts

: Remiss
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
dokumentationstidpunktTS1tidpunkt då remiss registrerats i patientjournal
tidpunktTS1tidpunkt för beslut om att skicka remiss
orsakST0..1angivelse av orsak till remiss
prioritetCD_CV0..1kod för prioritet sätts vid bedömning av vårdbegäranKodverk

Urval remisstatus
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbeteSkickad
Vidare arbeteMottagen
Vidare arbeteBedömd
Vidare arbeteVidareskickad
Vidare arbeteKomplettering begärd
Vidare arbeteKomplettering mottagen
Vidare arbeteAvbruten
Vidare arbeteBesvaradRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - OrganisationNIM organisation används för att beskriva organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom hälso- och sjukvård