Start / Nationella informationsmängder / Pulsfrekvens (Hälso- och sjukvård)

NIM - Pulsfrekvens (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Pulsfrekvens
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord mätvärden, pulsfrekvens, vitalparmeter


Beskrivning

används för att beskriva antalet pulsationer per minut uppmätt vid en artär


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Pulsfrekvens (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser
Pulsmätning : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..165653002 | pulsmätning |
statusCD_CV156421000052109 | urval aktivitetsstatus |
metodCD_CV0..1kod för metod
beskrivningST0..1kompletterande textuell beskrivning av pulsfrekvensmätning
tidTS|IVL(TS)|QSET(TS)0..1angivelse av vilken tid pulsfrekvensmätning utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras
kommentarST0..1angivelse av kommentar till pulsfrekvensmätning
kroppsställningCD_CV0..1kod från | urval kroppsställning |

Pulsfrekvens : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..178564009 | pulsfrekvens |
värdeANY1mätetalet uttryckt i antal pulsationer per minut (kod: /min) eller kod för exempelvis svag/stark/avsaknad eller textuell beskrivning
statusCD_CV156431000052106 | urval observationsstatus |
tidTS0..1tidpunkt då pulsfrekvens uppmätts
kommentarST0..1angivelse av kommentar till observation
Kodverk

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Urval kroppsställning
Snomed CT-id Begrepp
10904000upprättstående ställning
102538003liggande kroppsställning
33586001sittställning

Urval observationsstatus
Snomed CT-id Begrepp
410515003observerad förekomst
410518001mål
410519009i riskzon förRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - Åtgärd (Hälso- och sjukvård)Används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.
NIM - KroppsstrukturNIM kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar
NIM - HälsotillståndNIM hälsotillstånd används för att beskriva tillstånd av hälsa som en patient befinner sig i. Exempel på hälsotillstånd kan vara allergier, symtom eller diagnoser.