NIM - PatientMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Patient
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:2
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-06-16
Publicerad 2021-06-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord person, patient


Beskrivning

NIM patient används för att beskriva person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Patient


Beskrivning av informationsklasser: Person
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
person-idII0..1personidentitet angiven med OID för personnummer eller samordningsnummer samt personens identitetsbeteckning
förnamnST0..*angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.
efternamnST0..1angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.
mellannamnST0..1angivelse av mellannamn, som är ett namn som kan bäras för att visa gemenskap med en förälder eller en make som bär detta namn som efternamn
tilltalsnamnsmarkeringINT0..1angivelse av tilltalsnamnsmarkering, som används för att markera vilket av de angivna förnamnen som är personens tilltalsnamn
könCD_CV0..159771000052109 | urval administrativt kön |
födelsedatumTS_DATE_FULL0..1angivelse av vilket datum personen är född.
sekretessmarkeringBL_NONNULL0..1angivelse av sekretessmarkering enligt Skatteverket.
skyddad folkbokföringBL_NONNULL0..1angivelse av skyddad folkbokföring enligt Skatteverket.
civilståndCD_CV0..1angivelse av personens civilstånd
adressAD0..*angivelse av utdelningsadress för en person
elektroniskAdressTEL0..*angivelse av elektronisk adressinformation som en person har

: Patient
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1422549004 | patientrelaterad identifikationskod |Kodverk

Urval administrativt kön
Snomed CT-id Begrepp
703117000manlig kön
703118005kvinnligt kön

Patient.id
Kodsystem Uttryck
Snomed CT 422549004 | patientrelaterad identifikationskod |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - KommunikationssättNIM kommunikationssätt används för att beskriva information om en persons sätt att kommunicera med sin omgivning