Start / Nationella informationsmängder / Nikotinbruk (Hälso- och sjukvård)

NIM - Nikotinbruk (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Nikotinbruk
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord levnadsvanor, nikotikbruk, tobaksbruk, nikotinanvändning, förbrukning av nikotinprodukt


Beskrivning

används för att beskriva en individs nikotinbruk


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Nikotinbruk (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser


Nikotinprodukt : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från | urval typ av nikotinprodukt |

Nikotinbruk :
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning

Förbrukning av nikotinprodukt : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1xxxxx | förbrukning av nikotinprodukt |
värdePQ1mätetalet antal enheter per tidsenhet enligt regelverk för dokumentation av förbrukning av nikotinprodukt
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
tidTS|IVL(TS)0..1tid i punkt eller intervalform
kommentarST0..1angivelse av kommentar till till förbrukning av nikotinprodukt

Nikotinanvändning : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeCD_CV1kod från | urval nikotinanvändning |
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
tidTS|IVL(TS)0..1tid i punkt eller intervalform
kommentarST0..1angivelse av kommentar till nikotinanvändningKodverk

Urval typ av nikotinprodukt
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbete

Förbrukning av nikotinprodukt.typ
Kodsystem Uttryck
Snomed CT xxxxx | förbrukning av nikotinprodukt |

Urval nikotinanvändning
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbeteRefererade NIM:ar