Start / Nationella informationsmängder / Medvetandegrad (Hälso- och sjukvård)

NIM - Medvetandegrad (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Medvetandegrad
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord mätvärden, medvetandegrad, vitalparmeter


Beskrivning

används för att beskriva grad av medvetande


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Medvetandegrad (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser

Medvetandegradsmätning : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1444714004 | bedömning av medvetandegrad |
statusCD_CV156421000052109 | urval aktivitetsstatus |
metodCD_CV0..1kod för metod
beskrivningST0..1kompletterande textuell beskrivning av medvetandegradsmätning
tidTS|IVL(TS)|QSET(TS)0..1angivelse av vilken tid medvetandegradsmätning utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras
kommentarST0..1angivelse av kommentar till medvetandegradsmätning
kroppsställningCD_CV0..1kod från | urval kroppsställning |

Medvetandegrad : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..16942003 | medvetandenivå |
värdePQ1mätetalet angivet i heltal enligt 386554004 | GCS-skalan (Glasgow coma scale) l eller 46081000052103 | RLS85-skalan (Reaction Level Scale) |
statusCD_CV156431000052106 | urval observationsstatus |
tidTS0..1tidpunkt då medvetandegrad observerats
kommentarST0..1angivelse av kommentar till observation
skalaCD_CV0..1 | GCS-skalan (Glasgow coma scale) |
46081000052103 | RLS85-skalan (Reaction Level Scale) |Kodverk

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Urval kroppsställning
Snomed CT-id Begrepp
10904000upprättstående ställning
102538003liggande kroppsställning
33586001sittställning

Medvetandegrad.värde
Kodsystem Uttryck
Snomed CT mätetalet angivet i heltal enligt 386554004 | GCS-skalan (Glasgow coma scale) l eller 46081000052103 | RLS85-skalan (Reaction Level Scale) |

Urval observationsstatus
Snomed CT-id Begrepp
410515003observerad förekomst
410518001mål
410519009i riskzon förRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - KroppsstrukturNIM kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar
NIM - ÅtgärdNIM åtgärd används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.
NIM - HälsotillståndNIM hälsotillstånd används för att beskriva tillstånd av hälsa som en patient befinner sig i. Exempel på hälsotillstånd kan vara allergier, symtom eller diagnoser.