Start / Nationella informationsmängder / Måltillstånd (Socialtjänst)

NIM - Måltillstånd (Socialtjänst)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-målstillstånd
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Socialtjänst
Nyckelord målstillstånd, måluppfyllelse


Beskrivning

används för att beskriva information om måltillstånd och bedömning av måluppfyllelse


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Måltillstånd (Socialtjänst)


Beskrivning av informationsklasser


Bedömning av måluppfyllelse : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod för måluppfyllelse som avses
värdeANY1kod eller textuell beskrivning av måluppfyllels exempelvis helt eller delvis
beskrivningST0..1används som komplement till attributet värde i de fall där en ytterligare textuell beskrivning krävs
statusCD_CV1 410518001 | mål |
tidTS|IVL(TS)0..1tidpunkt/tidsintervall då måluppfyllelse bedömts

Måltillstånd : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod för den eller de måltillstånd som avses
värdeANY1kod eller textuell beskrivning av måltillstånd
beskrivningST0..1används som komplement till attributet värde i de fall där en ytterligare textuell beskrivning krävs
statusCD_CV1 410518001 | mål |
tidTS|IVL(TS)0..1tidpunkt/tidsintervall då måltillstånd bedömts föreligga