Start / Nationella informationsmängder / Läkemedelsprodukt (Hälso- och sjukvård)

NIM - Läkemedelsprodukt (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Läkemedelsprodukt
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord resurs, läkemedelsprodukt, läkemedel


Beskrivning

används för att beskriva läkemedelsprodukter som ordineras och hanteras inom hälso- och sjukvård


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Läkemedelsprodukt (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasserStyrka : Resursegenskap
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1typ av resursegenskap (styrka)
värdeANY1läkemedlets styrka enligt NPL

Form : Resursegenskap
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1typ av resursegenskap (läkemedelsform)
värdeANY1läkmedlets form enligt NPL

Namn : Resursegenskap
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1typ av resursegenskap (läkemedelsnamn)
värdeANY1läkemedlets namn enligt NPL

Läkemedelsprodukt : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1identitetsbeteckning på en viss verklig instans av läkemedelsprodukt
produkt-idCD_CV0..1NPL-id
gruppidentitetII0..*identitetsbeteckning för en grupp av läkemedelsprodukter
typCD_CV0..1typ av läkemedelsprodukt
mängdANY0..1dos som har ordinerats eller som har administrerats