NIM - KroppsviktMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Kroppsvikt
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2020-12-18
Publicerad 2020-12-18
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord mätvärden, kroppsvikt, kroppsviktsmätning


Beskrivning

NIM kroppsvikt används för att beskriva mätning och resultat av patients kroppsvikt


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Kroppsvikt


Beskrivning av informationsklasser


Kroppsviktsmätning : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..139857003 | vägning av patient |
statusCD_CV156421000052109 | urval aktivitetsstatus |
metodCD_CV0..1kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses
beskrivningST0..1kompletterande textuell beskrivning av den aktivitet som avses
tidIVL0..1starttid, sluttid
kommentarST0..1angivelse av kommentar till aktivitet
syfteCD_CV0..*kod från << 363675004 | avsikt |
kroppsställningCD_CV0..1kod från urval kroppsställning
Kroppsvikt : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..127113001 | kroppsvikt |
värdePQ1mätetalet uttryckt i måttenheten kg med 0-2 decimaler, exempelvis 5,83 kg
statusCD_CV156431000052106 | urval observationsstatus |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den observation som avses
tidTS0..1tidpunkt då kroppsvikt uppmätts
kommentarST0..1angivelse av kommentar till observation


Kodverk

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Kroppsviktsmätning.syfte
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 363675004 | avsikt |

Urval kroppsställning
Snomed CT-id Begrepp
10904000upprättstående ställning
102538003liggande kroppsställning
33586001sittställning

Urval observationsstatus
Snomed CT-id Begrepp
410515003känd förekomst
410518001mål
410519009i riskzon för